( 0 )

Z cyklu: "Prawo mody": regulamin sklepu internetowego

  • Fashionweare
  • 25.11.2013
Z cyklu: "Prawo mody": regulamin sklepu internetowego
W czerwcu 2014 mają wejść w życie nowe przepisy ustawy o prawach konsumentów, nakładającej na przedsiębiorców kolejne, dotkliwe i kosztowne w skutkach obowiązki.

Coraz częściej także firmy branży odzieżowej decydują się na utworzenie sklepu internetowego, zarówno jako oferty dodatkowej − obok sprzedaży tradycyjnej, jak też jedynej lub wiodącej formy sprzedaży. W przypadku sprzedaży towarów przepisy prawa nie nakładają bezpośredniego obowiązku stosowania regulaminu. Wymóg sporządzenia oraz udostępnienia regulaminu występuje natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy usługi drogą elektroniczną.

Wymogi ustawowe
W przypadku umów zawieranych przy użyciu środków porozumiewania się na odległość ustawa już nakłada na przedsiębiorcę, prowadzącego działalność w obrocie konsumenckim, obowiązek informowania konsumenta o: nazwie i danych adresowych przedsiębiorcy, podstawowych cechach towaru lub usługi, cenie towaru lub usługi wraz ze wszystkimi podatkami, przyjętych sposobach płatności, kosztach, terminie i sposobie dostawy, prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni − ze wskazaniem wyjątków, kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy. Także − obowiązek o terminie, w którym oferta lub cena pozostają wiążące, o miejscu i sposobie składania reklamacji, o prawie wypowiedzenia umowy.
W tej sytuacji zastosowanie regulaminu sklepu internetowego okazuje się  rozwiązaniem nie tylko najłatwiejszym, ale i najskuteczniejszym, z uwagi na potencjalną czytelność przekazu i możliwość kontroli jego kompletności. Warto zatem, tworząc regulamin, posiłkować się wyżej wskazaną listą wymogów ustawowych.

Dokument uniwersalny, klarowny i własny

Wprowadzenie regulaminu to także wiele innych korzyści dla przedsiębiorcy, a przede wszystkim możliwość określenia zakresu dozwolonych konsumentowi zachowań, w zależności od sytuacji, czy też rodzaju obowiązków, które powinien spełnić, aby skorzystać z przysługujących mu praw. Czytelny i prawidłowo skonstruowany regulamin stanowi również ochronę przed szeregiem nieuzasadnionych roszczeń konsumentów.
W praktyce regulamin umożliwia konsumentowi zapoznanie się z zasadami funkcjonowania danego sklepu internetowego, poprzez ich zebranie w jednym dokumencie, co zwiększa świadomość konsumenta i ułatwia podjęcie decyzji o nabyciu towaru bądź usługi.
Podstawowym błędem przy konstruowaniu regulaminów jest stosowanie zbyt szczegółowych postanowień i przez to często zawiłych, co powoduje, iż są one on niezrozumiałe. Konstruując regulamin należy przede wszystkim pamiętać o tym, jakie funkcje ma pełnić, o tym, że ma być dokumentem o charakterze uniwersalnym.
Z technicznego punktu widzenia regulamin warto podzielić na paragrafy i punkty, stosując przy tym zrozumiałe pojęcia i konsekwentną terminologię. W spotykanych w Internecie tekstach regulaminów takiej przejrzystości i uporządkowania często brakuje.
Oczywistym i często powtarzającym się błędem przy pisaniu regulaminów jest wzorowanie się, a nawet całościowe kopiowanie, cudzych regulaminów, zwłaszcza tych stosowanych przez duże sklepy internetowe, funkcjonujące na rynku e-commerce od dłuższego już czasu.Klauzule niedozwolone
Jednak do najważniejszych błędów popełnianych przy konstruowaniu regulaminów należy zaliczyć stosowanie tak zwanych klauzul niedozwolonych. Mianem tym określa się zapisy kształtujące prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszające jego interesy, a przy tym takie, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie.
Aby podkreślić wagę problemu, wystarczy wskazać, że rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stronie http://www.uokik.gov.pl/ zawiera już ponad 5000 pozycji.
Popularność dochodzenia roszczeń wynikających ze stosowania przez przedsiębiorców klauzul niedozwolonych wynika nie tylko z okoliczności, iż są one często spotykane w treści regulaminów, ale również z tego powodu, że dochodzić ich mogą nie tylko obecni (faktyczni), ale także potencjalni klienci, jak również podmioty, których celem statutowym jest ochrona praw konsumentów (np. stowarzyszenia). Nierzadko spotykana jest sytuacja, w której kilka podmiotów występuje wobec danego przedsiębiorcy równolegle, kwestionując tą samą klauzulę. Działania takie w sytuacji, gdy ich celem jest uzyskanie wyłącznie korzyść w postaci zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego lub w zamian za cofnięcie pozwu, uznać należy za jednoznacznie naganne.
W tym kontekście na poparcie zasługuje prezentowane w ostatnim czasie stanowisko sądu okręgowego w Warszawie, który odmawia prowadzenia spraw (odrzuca pozwy) w sytuacji, w której klauzula o takim samym brzmieniu została już wpisana do rejestru.
Ryzyko poniesienia odpowiedzialności za stosowanie klauzul niedozwolonych jest więc wysokie, a sankcje finansowe wyjątkowo dotkliwe, bo sięgające nawet do 10 % przychodu przedsiębiorcy za poprzedni rok obrotowy.

Niezależnie od powyższych wskazówek należy pamiętać, iż napisanie nawet dobrego regulaminu sklepu internetowego nie daje nam gwarancji sukcesu oraz skutecznej ochrony prawnej, jeżeli nie będzie on na bieżąco aktualizowany. Za dobry regulamin możemy uznać wyłącznie taki, który jest zgodny z obowiązującymi ustawami i nie zawiera zapisu umieszczonego na aktualnej liście klauzul niedozwolonych.

Sklep Fashionweare.com, F-SHOP


Projektowane zmiany

Projekt nowej ustawy o prawach konsumenta jest odpowiedzią na wymogi narzucone przez przepisy wspólnotowe. Proponowane zmiany dotyczą między innymi poszerzenia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta. Planowane jest również wydłużenie czasu, jaki konsument będzie miał na zwrot towaru bez podania przyczyny: obecnie − 10 dni, w projekcie − 14 dni. Jeżeli w regulaminie sklepu internetowego nie znajdzie się informacja o powyższej zmianie, konsument będzie miał prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu roku (aktualnie 6 miesięcy), a zachowanie przedsiębiorcy będzie wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.
Zmiany dotyczyć będą również kosztów wysyłki towaru, a także kosztów odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Brak odpowiedniej polityki informacyjnej i aktualizacji regulaminów będzie mógł doprowadzić do konieczności partycypowania przez przedsiębiorców w części niektórych kosztów, które dziś obciążają wyłącznie konsumentów.

Podsumowując...
należy stwierdzić, iż przygotowanie dobrego regulaminu, czyli takiego, który jest zgodny z prawem i nie zawiera klauzul niedozwolonych, jest sporym wyzwaniem. Nie warto przy tym bezkrytycznie korzystać z regulaminów cudzych, bo często nie odpowiadają one specyfice prowadzonego biznesu, a także mogą by prawnie wadliwe.
Warto pamiętać również, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów systematycznie uzupełnia katalog niedozwolonych klauzul, warto zatem na bieżąco sprawdzać, czy postanowienia naszych regulaminów nie zostały uznane za niedozwolone.
Jednocześnie już dziś należy zastanowić się, w jaki sposób dostosować funkcjonujące obecnie regulaminy do nowych przepisów ustawy o prawach konsumenta, która, zgodnie z przewidywaniami, wejdzie w życie w czerwcu 2014 roku.

Autorzy:

Grzegorz Choromański, radca prawny, Pałucki Trusiński Prawo i Podatki
Marcin Gabryszak, prawnik,
Pałucki Trusiński Prawo i Podatki


NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Lista zgłoszeń do 2. edycji Łódź Young Fashion otwarta! Lista zgłoszeń do 2. edycji Łódź Young Fashion otwarta!
eleganckie-body-damskie-kilka-wskazówek-przed-zakupem-690 Eleganckie body damskie – kilka wskazówek przed zakupem
otwarcie-butiku-manifiq-co-434 Otwarcie butiku Manifiq&Co
Trzy darmowe noclegi podczas Hong Kong Fashion Week Trzy darmowe noclegi podczas Hong Kong Fashion Week

F-SHOP NOWOŚCI


300.00 pln

599.00 pln

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

sprzedaż-hurtowa-a-detaliczna-na-czym-polega-różnica-351 Sprzedaż hurtowa a detaliczna. Na czym polega różnica?
jak-nosić-sztyblety-męskie-643 Jak nosić sztyblety męskie?
Z cyklu: "Prawo mody": regulamin sklepu internetowego Z cyklu: "Prawo mody": regulamin sklepu internetowego
Lista zgłoszeń do 2. edycji Łódź Young Fashion otwarta! Lista zgłoszeń do 2. edycji Łódź Young Fashion otwarta!
prawa unia
lewa unia

Serwis www.fashionweare.com wykorzystuje tzw. cookies, czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika służące usprawnieniu świadczenia usług. Zakres wykorzystywania plików cookies został opisany w Regulaminie. Aby uniemożliwić zapisywanie cookies na dysku komputera należy zmienić ustawienia przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

x